Welkomstwoord

Gewoon even connecten

De blik is op de toekomst gericht tijdens het jaarlijkse congres van de Klantenservice Federatie. ‘Choose your future experience now!,’ is hét thema van 2017. Maar hoe doe je dat eigenlijk, voor de juiste toekomst kiezen?

Op het DeLaMar podium treedt dagvoorzitter Rens de Jong als een musicalster voor het voetlicht. “Wat voor experience willen wij met de klant hebben tussen nu en tien jaar?” vraagt hij aan de zaal. “Hoe interacteren wij met klanten, hoe gebruiken we feedback? En: hoe maken we de goede keuzes?” Het zijn nogal wat vragen die hij in korte tijd op het publiek afvuurt. Toch zijn dat de kwesties waar het vandaag om draait. Hoe bijvoorbeeld techniek en data kunnen bijdragen aan een goede experience van klanten. En hoe je het beste naar boven haalt bij die wonderlijke combinatie van techniek en mens. 

Hoe maken we de goede keuzes?

Wereld te winnen
“Wie heeft allemaal zijn smartphone meegenomen?” vraagt De Jong. Er is een zogenaamd wifinetwerk aangelegd van BuzzMaster, waarmee iedereen elkaar gedurende de dag op de hoogte kan houden. “Als één grote groepswhatsapp,” verduidelijkt hij. Naast hem zit Bernadette, die op het podium vanachter een laptop alle binnenkomende berichten bijhoudt. “Gaat u gewoon even connecten,” zegt De Jong en geeft een korte instructie hoe het publiek op BuzzMaster kan inloggen. 

Geeske te Gussinklo, directeur van Klantenservice Federatie, wordt op het podium uitgenodigd. Vanzelfsprekend werpt ook zij haar blik op de toekomst. “We leven in een interessante tijd,” zegt ze. “Vooral nu met datatechnologie. Er is zoveel te kiezen, maar hoe ziet onze toekomst er straks uit?” Te Gussinklo wil vandaag vooral de mensen aan het woord laten die al een keuze hebben gemáákt, die weten welke wereld er te winnen valt met al deze verschillende technische innovaties. “We kijken naar de toekomst, naar Amerika, het innovationboard. Hopelijk helpt ons dat in de keuze voor de juiste route in dit vak. Ik wil vooral dat we geïnspireerd raken en met een nieuw beeld naar buiten stappen!”

BuzzMaster
Dagvoorzitter De Jong schakelt daarna weer even terug naar de BuzzMaster, want de eerste resultaten stromen al binnen. Iemand uit het publiek, Jaap Boven, verschijnt met zijn foto en al op het scherm. Omschreven als: ‘Junior type’, ‘Ict’ en ‘Blij dat ik nog niet ontslagen ben.’ Een hoop gelach en rumoer vanuit de zaal. Jaap Boven krijgt even het woord en zegt: “Mijn grootste probleem is dat ik nieuw ben, een nieuw bedrijf in Europa. Het gaat erom verschillende talen te vinden, hoe ga ik dit allemaal goed doen?” De dagvoorzitter luistert en kijkt hem doordringend aan. “Nou,” besluit De Jong, “dit is wel een beetje openbaar hè. Maar dat vinden wij nou juist leuk!” 

Renske Jonkman
Voeg toe aan selectie